Methylmalonzuur (MMA) - Test: normaal en hoog gehalte (2023)

Methylmalonzuur (MMA) - Test: normaal en hoog gehalte (1)

methylmalonzuur (MMA) worden gewoonlijk in kleine hoeveelheden in het lichaam gemaakt. Het bouwt alleen op in afwezigheid van vitamine B12 en kan worden gebruikt als een functionele indicator van vitamine B12 status. Echter, het testen van MMA is nog steeds controversieel en heeft een aantal beperkingen. Lees verder om meer te weten te komen over deze test.

Wat is methylmalonzuur?

methylmalonzuur (MMA) wordt gewoonlijk in zeer kleine hoeveelheden geproduceerd wanneer u eiwitten en vetten verteert. Het dient als een tussenverbinding die verder in succinaat door vitamine B12 moet worden afgebroken. Als er niet genoeg vitamine B12, MMA niveaus stijgen zowel in het bloed en urine .

aangezien MMA zich opbouwt als gevolg van onvoldoende vitamine B12-spiegels, wordt het gebruikt als een functionele indicator voor de vitamine B12-status .

Methylmalonzuurspiegels nemen toe in de vroege stadia van vitamine B12-deficiëntie, wanneer de vitamine B12-spiegels nog steeds binnen het normale bereik liggen. Het meten van MMA kan wijzen op als u een milde vitamine B12 deficiëntie dat een standaard B12 test misschien niet pick-Up.

methylmalonzuurtest – wanneer wordt het besteld?

methylmalonzuurtest maakt geen deel uit van routinematige gezondheidscontroles. In plaats daarvan gebruiken artsen het soms om mensen met normale B12-niveaus op te volgen, maar met symptomen van vitamine B12-deficiëntie. Het kan ook worden gebruikt om te controleren of B12 supplementen werken.

(Video) MMA Test Account

een MMA-test wordt soms samen met homocysteïne geordend. Dit komt omdat vitamine B12 nodig is om zowel homocysteïne als MMA te metaboliseren. Het hebben van hoge MMA, hoge homocysteïne en lichtjes lage vitamine B12 kan wijzen op een vroege of milde B12 deficiëntie.

behalve bloed kan MMA ook in de urine worden gemeten, wat handiger is omdat er geen bloed afgenomen hoeft te worden .

pasgeborenen worden vaak getest op hoge concentraties MMA, wat kan helpen bij het diagnosticeren van een zeldzame metabole aandoening genaamd methylmalonic acidemie.

uw arts kan uw MMA testen als u een verhoogd risico hebt op B12-deficiëntie. Groepen met een hoger risico zijn::

 • Veganisten en vegetariërs
 • Zwangere en borstvoedende vrouwen
 • Zware alcohol drinkers
 • Zwaarlijvige mensen
 • Mensen met darm aandoeningen die verminderen de absorptie van voeding B12
 • AIDS/HIV-patiënten
 • Ouderen, zoals de darm wordt minder efficiënt zijn in het absorberen van voedingsstoffen met de leeftijd, echter, een MMA-test is niet aanbevolen voor oudere mensen

Normale Bereik

Bloed MMA Test

Gezonde mensen hebben MMA hieronder 370 nmol/L (nanomoles per liter) of 0.37 umol/L (micromol per liter). Het normale bereik varieert enigszins tussen laboratoria en sommige laboratoria bieden ook een lage-normale limiet.

de afkapwaarde die wijst op vitamine B12-deficiëntie is niet algemeen overeengekomen. Uit onderzoek blijkt dat concentraties van > 243 tot > 350 wijzen op een mogelijk B12-deficiëntie .

MMA-spiegels kunnen normaal stijgen tijdens de zwangerschap, vooral in het derde trimester .

(Video) Homocystine in hindi

MMA-spiegels in het bloed lijken ook te stijgen na de leeftijd van 40 jaar, voornamelijk veroorzaakt door een verminderde nierfunctie (die de MMA-verwijdering beïnvloedt) en een slechtere vitamine B12-absorptie .

Urine MMA Test

het normale bereik van MMA in de urine is 0,4 – 2,5 µmol/mmol crt (micromol per mmol creatinine). Het normale bereik varieert enigszins tussen laboratoria.

methylmalonzuur vs. vitamine B12 Test

In het voordeel van MMA Test

is een MMA test beter dan een gewone vitamine B12 bloedtest? Het antwoord is niet eenvoudig.Sommige wetenschappers beweren dat mensen met een laag-normaal vitamine B12-gehalte in het bloed tekenen kunnen vertonen van een tekort aan vitamine B12 in weefsel, wat kan worden ontdekt door het testen van MMA .

in een studie met 581 patiënten met polyneuropathie (een ziekte die schade veroorzaakt aan meerdere zenuwen, wat leidt tot zwakte, gevoelloosheid en brandende pijn), had 32% een mogelijke vitamine B12-deficiëntie. Hoewel hun B12-spiegels normaal waren, was MMA >243 nmol/L. in deze groep verbeterde behandeling met vitamine B12 de symptomen in 43% van de gevallen .

tegen MMA-tests

andere wetenschappers zijn van mening dat lichte deficiënties niet noodzakelijk hoeven te worden behandeld omdat ze zelden toenemen en ernstiger worden. Wat meer is, kan MMA alleen B12-deficiëntie aangeven maar het weerspiegelt noch de ernst noch de progressie van de deficiëntie.

in een studie werden bijvoorbeeld 432 ouderen gecontroleerd die een verhoogd MMA hadden maar niet werden behandeld met vitamine B12. Aanvankelijk voorspelden hoge MMA-waarden zelfs 1 – 4 jaar later geen verdere toename van de ernst of symptomen van vitamine B12 – deficiëntie .

MMA is een gevoelige test – de meeste B12-deficiënte mensen zullen een hoge MMA hebben . Nochtans, is het niet specifiek – MMA kan hoog toe te schrijven aan oorzaken anders dan vitamine B12 deficiëntie zijn. In feite, hebben vele oudere mensen MMA opgeheven die niet met lage B12 niveaus wordt geassocieerd, dat is waarom deze test in de bejaarden niet wordt geadviseerd .

(Video) Vitamin B12 Deficiency Symptoms (ex. Depression), Why symptoms happen, Schilling’s test, Treatment

ten slotte heeft een studie aangetoond dat een genetische mutatie bij mensen van Europese afkomst (in het hibch-gen) het MMA-gehalte met bijna 50% kan verhogen, ongeacht het vitamine B12-gehalte .

Bottom Line

naast een B12-test kan een MMA-test nuttig zijn.

Lage B12Normaal/Hoog B12
Hoge MMAVitamine B12-deficiëntie Mogelijke milde B12-tekort, maar kan ook het gevolg zijn van andere oorzaken
Normaal/Laag MMA Vitamine B12-deficiëntie (sommige mensen kunnen een vitamine B12-tekort, maar hebben een lage MMA niveaus – bijvoorbeeld urine MMA kan verlagen met een verminderde nierfunctie)Vitamine B12 toereikendheid

Hoge Methylmalonic Zuur

Oorzaken

Oorzaken van een hoge MMA zijn:

 • B12-deficiëntie, meestal als gevolg van een B12-arm dieet, problemen met de opname van voedingsstoffen of geneesmiddelen die B12-spiegels afbreken (bijv. metformine)
 • slechte nierfunctie. Nieren die niet goed werken, kunnen MMA niet in de urine filteren, waardoor het zich ophoopt in het bloed
 • dunne darm bacteriële overgroei (Sibo) bij kortedarmsyndroom
 • gemeenschappelijke onschadelijke genetische mutaties
 • genetische aandoeningen

bovengenoemde oorzaken worden vaak geassocieerd met hoge MMA-waarden. Werk samen met uw arts of een andere zorgverlener om een nauwkeurige diagnose te krijgen.

gezondheidsrisico ‘ s

MMA interfereert met de energieproductie in mitochondriën en kan het zenuwstelsel en de nieren schaden .

hoge MMA is geassocieerd met:

 • slechtere cognitieve functie en fysieke activiteit bij ouderen (> 200 personen)
 • gehoorverlies (93 personen)
 • vroege zenuwbeschadiging bij diabetes (176 personen)
 • verhoogde neuropathische pijn bij de ziekte van Parkinson (58 personen))

vermindering van methylmalonzuur

het belangrijkste is om met uw arts samen te werken om erachter te komen wat de oorzaak is van uw hoge MMA-waarden.

Als u een hoog MMA-gehalte maar een normaal vitamine B12-gehalte heeft, kan uw arts besluiten uw spiegels te controleren voordat hij ingrepen aanbeveelt.

als een vitamine B12-tekort wordt bevestigd, kan uw arts u aanraden om uw inname van voedsel dat rijk is aan B12 te verhogen, B12-supplementen in te nemen of B12-injecties te krijgen.

bespreek de bijkomende veranderingen in levensstijl met uw arts. Geen van deze strategieën mag ooit worden uitgevoerd in plaats van wat uw arts aanbeveelt of voorschrijft:

 • eet meer vitamine B12-rijke voedingsmiddelen uit dierlijke bronnen zoals rood vlees, vis, gevogelte, yoghurt en melk. Vitamine B12 in eieren wordt slecht opgenomen, waardoor eieren een minder ideale bron zijn . Vergeet niet dat vitamine B12-deficiëntie vaak wordt veroorzaakt door een onderliggend gezondheidsprobleem, in welk geval eenvoudige veranderingen in de voeding waarschijnlijk niet helpen. Werk samen met uw arts om de onderliggende oorzaak te behandelen.
 • alcohol verminderen of stoppen met drinken. Alcohol kan vitamine B12-spiegels
 • stoppen met roken verminderen omdat nicotine ook B12-spiegels

laag methylmalonzuur

laag MMA heeft geen bekende gezondheidsimplicaties.

onthoud dat het mogelijk is (hoewel zeldzaam) om een laag MMA in bloed of urine te hebben en toch vitamine B12-deficiëntie te hebben. Uw arts zal uw spiegels interpreteren, rekening houdend met uw medische geschiedenis, symptomen en andere testresultaten.

genetica

genetica speelt waarschijnlijk een grote rol in MMA-niveaus. In een grote studie met meer dan 18.500 mensen die in de V. S. leven, hadden die van Europese afkomst (niet-Hispanic) hogere MMA niveaus in vergelijking met die van Afrikaanse of Hispanic afkomst, ondanks het gebruiken van meer vitamine/mineralensupplementen en het hebben van betere nierfunctie (gemeten door creatinine) .

Eén SNP in het hibch-gen (rs291466 C-allel) was sterk verbonden met verhoogde MMA-spiegels in de Ierse blanke populatie (een genoombrede studie van > 2,00 mensen). Deze mutatie beïnvloedt MMA concentraties in het bloed onafhankelijk van vitamine B12 status. Mensen met het CC-genotype in de studie hadden gemiddeld 46% hogere MMA-spiegels .

FAQs

Hoe hoog moet methylmalonzuur zijn? ›

Wanneer methylmalonzuur verhoogd is (≥ 0.35 µmol/L), is een tekort aan vitamine B12 waarschijnlijk; wanneer de concentratie normaal is (<0.35 µmol/L) is, dan is een vitamine B12 tekort zeer onwaarschijnlijk.

Wat is methylmalonzuur? ›

Methylmalonzuur. Methylmalonzuur is een van de metabolieten van biochemische reacties waarbij vitamine B12 betrokken is en is daarmee een merker voor tekort van vitamine B12 op weefselniveau. Bij een pernicieuze anemie worden vaak waarden van > 1 umol/L gevonden.

Wat is de ondergrens van vitamine B12? ›

In Nederland wordt een ondergrens van 140 pml/l gebruikt. Anderen beweren dat een ondergrens van 200 pml/l of 300 pml/l beter is. Als je uitgaat van een ondergrens in het bloed van 150 pml/l heeft 5-10% van de Nederlandse bevolking een tekort aan vitamine B12.

Wat is een te hoge B12 waarde? ›

Een te hoge waarde voor vitamine B12 is meestal het gevolg van een te grote inname van vitaminepillen of door gebruilk van voedingsmiddelen met veel B12 of toegevoegd B12. Een verhoogde waarde heeft meestal geen consequenties.

Kun je ook een teveel aan vitamine B12 hebben? ›

Er is maar weinig kans op nadelige effecten als je veel te veel vitamine B12 binnen krijgt. Je lichaam zorgt er zelf voor dat het teveel niet wordt opgenomen maar direct wordt afgevoerd met je urine. Er is daarom ook geen bovengrens voor het innemen van vitamine B12 vastgesteld.

Wat zijn de symptomen van vitamine B12 tekort? ›

Klachten door te weinig vitamine B12
 • tintelingen.
 • minder gevoel in de vingers.
 • minder gevoel in de voeten, gevoel dat u op vilt loopt.
 • een been voelt koud aan.
 • bewegingen gaan minder precies (bijvoorbeeld dingen laten vallen)
 • evenwichtsstoornissen.
30 May 2018

Wat is de ziekte MMA? ›

Methylmalonacidemie (MMA) is een zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. Met 'stofwisseling' wordt het omzetten en verwerken van stoffen in ons lichaam bedoeld. Dat is nodig voor de opbouw van weefsels, zoals spieren, botten en organen en voor het vrijmaken van energie.

Is een teveel aan vitamine B schadelijk? ›

Is te veel vitamine B schadelijk? Te veel is nooit goed zeggen ze, maar of een B-vitamine schadelijk kan zijn als je er veel van neemt, verschilt per B-vitamine. Van een hoge inname van de vitamines B1, B2 en B8 zijn geen nadelige effecten bekend. Een veilige bovengrens is niet vastgesteld.

Wat als je foliumzuur te hoog is? ›

Kortom: Een hoge inname van foliumzuur kan een tekort aan vitamine B12 maskeren. Dit kan op zijn beurt het risico op schade aan de hersenen en het zenuwstelsel verhogen. Overtollige inname van foliumzuur kan de leeftijdsgebonden mentale achteruitgang versnellen, vooral bij mensen met een laag vitamine B12-gehalte.

Welke vitamine mis je als je moe bent? ›

De vitamines B2, B3, B5, B6, B12, C activeren extra energie bij vermoeidheid. Zorg daarom dat je voldoende graanproducten, zuivel, groente en fruit binnenkrijgt. Tip: neem een multivitamine ter aanvulling op je dagelijkse voeding, zodat je zeker weet dat je deze energievitamines binnenkrijgt.

Hoe lang duurt bepaling methylmalonzuur? ›

Waarden van methylmalonzuur boven de 450 nmol/L passen bij een functioneel vitamine B12-tekort. Recent is de methylmalonzuuranalyse bij Result Laboratorium geïmplementeerd, waarbij de doorlooptijd ongeveer tien dagen is.

Hoe hoog moet de waarde van vitamine D zijn? ›

Streefwaarde voor het vitamine D-gehalte is 30 nmol/L voor personen jonger dan 70 jaar en 50 nmol/L voor personen ouder dan 70 jaar.

Wat zijn de symptomen van teveel vitamine D? ›

Symptomen van een teveel aan vitamine D zijn hartritmestoornissen, mentale stoornissen en verward-zijn, pijn, conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), anorexia (geen eetlust), koorts, rillingen, dorst, braken en gewichtsverlies.

Kun je een teveel aan vitamine D hebben? ›

Wanneer mensen lange tijd heel veel vitamine D innemen, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Er kunnen dan nierstenen ontstaan en kalkafzetting rondom organen en weefsels.

Welke vitamine mag je niet teveel? ›

Vastgesteld is dat een te hoge inname van vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine B6, niacine, foliumzuur, calcium, magnesium, jodium, koper, selenium en zink schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom heeft de Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) aanvaardbare bovengrenzen opgesteld.

Wat gebeurt er met je lichaam als je te veel B12 hebt? ›

In het nieuws. Volgens nieuw Nederlands onderzoek in Groningen is het goed mogelijk dat een te grote hoeveelheid vitamine B12 in je bloed leidt tot eerder overlijden. Vooral veganisten slikken de vitamine.

Welke vitamine tegen duizeligheid? ›

Een gebrek aan vitamine B5 komt enkel voor bij ernstige ondervoeding. Hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn de symptomen. Een tekort aan vitamine B6 wordt vooral vastgesteld bij ouderen en mensen met veel stress.

Welke vitamine tegen Alzheimer? ›

B-vitamines en Alzheimer

Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat B-vitamines de kans op Alzheimer verkleinen. De deelnemers aan de studie kregen een supplement met vitamine B6, vitamine B11 en vitamine B12. Op hersenscans was te zien dat de afbraak van hersencellen kan worden vertraagd.

Welke ziektes veroorzaken B12 tekort? ›

Officieel spreekt men alleen van pernicieuze anemie als het vitamine B12 tekort veroorzaakt wordt door een auto-immuun ziekte van het maagslijmvlies (auto-immuun gastritis). In alle andere gevallen spreekt met van 'vitamine B12 tekort'.

Welke groepen lopen een verhoogd risico op vitamine B12 tekort? ›

Er zijn verschillende groepen mensen die een risico lopen op een tekort aan vitamine B12. Met name vegetariërs, veganisten, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met pernicieuze anemie hebben vaak lage vitamine B12-spiegels.

Is vitamine B12 IJzer? ›

Vitamine B12 is een vitamine uit het vitamine B-complex en is belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren. Vitamine B12 helpt bijvoorbeeld bij het verminderen van vermoeidheid en draagt bij aan de vorming van rode bloedcellen.
...
Mineralen.
MineralenRI
IJzer14 mg100%

Waarom B12 injecties en geen pillen? ›

Bij maag- en darmziekten helpen tabletten onvoldoende. Dan is een injectie beter werkzaam. De injectie krijgt u meestal elke maand of elke 2 maanden, soms vaker. Mensen met diabetes die metformine gebruiken, en mensen die een maagzuurremmer gebruiken hebben meer kans op vitamine B12-tekort.

Welke vitamines plas je niet uit? ›

Toch kan een vitamine-overschot schadelijk zijn: een teveel aan vitamine A beschadigt de lever en een teveel aan vitamine D beschadigt de nieren. De wateroplosbare vitamines (B en C) plas je gewoon uit als je er teveel van neemt.

Welke vitamine is goed voor zenuwpijn? ›

Een gebrek aan vitamine B12 kan je zenuwcellen verslechteren, wat tot tintelingen in je voeten en handen leidt. Ook een brandend gevoel of zenuwpijn kunnen op een tekort wijzen. Zonder de bescherming van vitamine B12, kunnen de zenuwen in je ruggenmerg verdoofd raken waardoor je je duizelig voelt en begint te wankelen.

Hoe hoog moet de waarde van foliumzuur zijn? ›

Referentiewaarden voor foliumzuur.

Bij de meeste mensen zit de foliumzuurwaarde tussen 6 - 25 nmol/l. Een te lage waarde wordt meestal behandeld met foliumzuurtabletten.

Hoe hoog moet je foliumzuur zijn? ›

De waarden van foliumzuur bleven constant gedurende het leven. De gemiddelde waarde was 17.91 nmol/L. Voor kinderen gelden wel iets hogere waarden. P2,5 – P97,5 (onderste en bovenste 2,5% eraf gehaald) was: 6.7 – 55.0 nmol/L, P5 – P95 (onderste en bovenste 5% eraf gehaald) was: 7.6 – 46.8 nmol/L.

Welk fruit is rijk aan foliumzuur? ›

Foliumzuur komt in de vorm van folaat voor in heel wat groenten. Het zit vooral in groene (blad)groenten zoals andijvie, sla, spinazie, spruitjes en broccoli. Ook sommige fruitsoorten bevatten foliumzuur bv. aardbeien, citrusvruchten, kiwi's en meloen.

Wat is de beste tijd om vitamine D in te nemen? ›

Vitamine D, net als de andere vetoplosbare vitamines A, E en K, neem je daarom het beste in bij een maaltijd, omdat in een maaltijd altijd wel een beetje vet zit. Op die manier kan het lichaam de vitamine vervolgens uit het vet in de voeding opnemen.

Is magnesium goed voor vermoeidheid? ›

Het mineraal is van cruciaal belang voor de overdracht van zenuwimpulsen naar de spieren. In combinatie met B-vitamines helpt magnesium om vermoeidheid te bestrijden, maakt het ons weerbaarder tegen stress en ondersteunt het de goede werking van ons immuunsysteem.

Wat zijn de symptomen van een tekort aan magnesium? ›

Magnesiumtekort is meestal moeilijk te herkennen. Vooral spier- en zenuwstoornissen staan op de voorgrond: spierzwakte of -krampen, beven, stuipen. Ook psychische veranderingen kunnen voorkomen zoals toegenomen prikkelbaarheid, depressie en psychose.

Wat zijn de symptomen van vitamine B tekort? ›

Op langere termijn kan een vitamine B12 resulteren in bepaalde neurologische klachten, zoals:
 • Tintelingen (vooral in handen en voeten)
 • Dof gevoel (vooral in handen en voeten)
 • Zwaar gevoel.
 • Moeilijkheden met lopen.
 • Niet op de juiste woorden kunnen komen, versprekingen of verkeerd gebruik van woorden.

Kan je door vitamine tekort aankomen? ›

Bij langdurig onvoldoende inname uit voeding of supplementen kan een tekort ontstaan. Symptomen hiervan zijn onder meer gewichtstoename, jeuk en uiteenlopende psychische klachten.

Hoe krijg je meer vitamine B12? ›

Bronnen van vitamine B12

Vitamine B12 zit in dierlijke producten zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. Ook in plantaardige producten kan vitamine B12 voorkomen, bijvoorbeeld in gedroogd zeewier en algen.

Kan vitamine D tekort haaruitval veroorzaken? ›

Een vitamine D tekort kan dunner haar en haarverlies veroorzaken, dat moeilijk terug te draaien is. Hier wil je dus op letten. Er is ook een link gevonden tussen lage ijzer- en zinkwaardes en tijdelijk haarverlies, genaamd telogeen effluvium. Naast zonlicht is voeding een belangrijke bron van vitamine D.

Kan vitamine D tekort duizeligheid veroorzaken? ›

Een vitamine D tekort is ook in verband gebracht met duizeligheid. Uit verschillende onderzoeken is namelijk naar voren gekomen dat bij patiënten met terugkerende BPPD (benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid) sprake was van een vitamine D tekort.

Welk fruit bevat veel vitamine D? ›

Je zou denken dat fruit een goede bron is van alle vitamines en mineralen. Vitamine D is echter amper of niet in fruit zoals bananen terug te vinden. Ook noten, die heel voedzaam zijn, zijn helaas geen bron van vitamine D.

Kan je jeuk krijgen van vitamine D? ›

Bijwerkingen door te veel vitamine D

In geval van een overdosis vitamine D is het mogelijk dat je calciumspiegel te hoog staat. Die hoge calciumspiegel kan een aantal gevolgen hebben zoals: jeuk en huiduitslag. maag- darmklachten zoals overgeven, diarree of net verstopping en misselijkheid.

Hoe lang duurt het voordat vitamine D weer op peil is? ›

Bij het innemen van suppletie, zal de arts de dosis vitamine D na zes tot acht weken behandeling verlagen. Naar schatting zal het dan 3 tot 4 maanden duren om weer op het goede niveau te komen.

Kun je hoofdpijn krijgen van teveel vitamine D? ›

In de zeer uitzonderlijke gevallen dat er een veel te hoog vitamine D werd gemeten, was er sprake van een veel te hoge dosering van voedingssupplementen. Klachten die ontstaan bij een teveel kunnen zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, verminderde eetlust, vermoeidheid en spijsverteringsklachten waaronder obstipatie.

Wat is de beste vitamine D Consumentenbond? ›

Kies een supplement met vitamine D3 (cholecalciferol). Die is effectiever dan vitamine D2 (ergocalciferol). Neem tabletjes in met een maaltijd. Dan wordt vitamine D beter opgenomen.

Kan vitamine D stapelen? ›

Vitamine D is een vet-oplosbare vitamine die je bij een teveel niet zomaar uit plast. Het kan dus voorkomen dat een bepaalde hoeveelheid vitamine D zich in het lichaam stapelt. Dit heeft niet gauw negatieve effecten. Zo bouw je in de zomer vaak een vitamine D voorraad op voor de winter.

Welke vitaminen slecht voor nieren? ›

Uit haar onderzoek blijkt dat een vitamine D-tekort, vooral bij patiënten die veel zout gebruiken en daardoor een sterker ontregeld RAAS hebben, sneller leidt tot nierschade. Ook blijkt uit haar studie dat vitamine D-tekort een groter risico op overlijden geeft.

Kan magnesium samen met vitamine D? ›

Magnesium zorgt voor de omzetting van vitamine D naar de lichaamseigen, actieve variant. Als er een tekort aan magnesium is dan zal dit proces minder goed functioneren. Zodra mensen veel vitamine D3 toegediend krijgen omdat zij een tekort hebben, dan valt suppletie met magnesium aan te raden.

Welke vitamine tegen hartkloppingen? ›

De verschijnselen van een tekort aan vitamine B12 treden vaak pas na jaren op, omdat het lichaam een voorraad aanlegt. Door bloedarmoede kun je last hebben van bijvoorbeeld moeheid, duizeligheid, hartkloppingen en oorsuizen.

Hoe snel krijg je een B12 tekort? ›

In het lichaam is een voorraad B12 aanwezig voor minimaal 3 jaar tot soms wel 10 jaar. Indien er geen B12 meer binnenkomt of wordt opgenomen duurt het nog enkele jaren voor de klachten ontstaan. Een tekort ontstaat dus nooit zomaar van de ene op de andere dag, maar ontwikkelt zich gedurende langere tijd.

Wat kan B12 tekort veroorzaken? ›

Er bestaan vele oorzaken voor een tekort aan vitamine B12. Deze zijn onder te verdelen in 4 categorieën: verminderde inname (geen/te weinig dierlijke producten in de voeding), een gestoorde opname, aangeboren stoornissen in de B12-stofwisseling, en overige oorzaken.

Wat moet je eten bij vitamine B12 tekort? ›

Vitamine B12 zit in dierlijke producten zoals melk, melkproducten, vlees, vleeswaren, vis en eieren. Ook in plantaardige producten kan vitamine B12 voorkomen, bijvoorbeeld in gedroogd zeewier en algen.

Hoe kun je zien of je vitamine te kort komt? ›

Symptomen tekort of teveel vitaminen / mineralen
 • bleekheid.
 • vermoeidheid.
 • prikkelbaar slaperig.
 • licht in het hoofd.
 • slecht concentreren.
 • verminderde eetlust.
 • kortademig.
 • gewichtsverlies.

Waarom B12 injecties en geen pillen? ›

Bij maag- en darmziekten helpen tabletten onvoldoende. Dan is een injectie beter werkzaam. De injectie krijgt u meestal elke maand of elke 2 maanden, soms vaker. Mensen met diabetes die metformine gebruiken, en mensen die een maagzuurremmer gebruiken hebben meer kans op vitamine B12-tekort.

Wat zijn de bijwerkingen van B12 injecties? ›

Mogelijke bijwerkingen van behandeling
 • Hoofdpijn (vaak 1 tot 10%)
 • Acne, acneïforme dermatitis.
 • Allergische huidreacties, zoals eczeem en exantheem, veroorzaakt door het cobalt.
 • Allergische reacties, zoals jeuk, urticaria (soms)
 • Anafylactische shock (zeer zelden: < 0,01%)

Wat zijn de beste vitamine B12 tabletten? ›

De natuurlijke én biologisch beschikbare vormen van vitamine B12 zijn methylcobalamine en adenosylcobalamine. Deze twee vormen zijn goed opneembaar voor het lichaam en daarom een goede keuze als u opzoek bent naar een hoogwaardig voedingssupplement.

Welke groepen lopen een verhoogd risico op vitamine B12 tekort? ›

Er zijn verschillende groepen mensen die een risico lopen op een tekort aan vitamine B12. Met name vegetariërs, veganisten, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met pernicieuze anemie hebben vaak lage vitamine B12-spiegels.

Welke vitamine kan dementie voorkomen? ›

Het meest recente onderzoek is de promotie van Raoul Kloppenburg aan de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft ook aan dat extra vitamine B6, foliumzuur en B12 mogelijk dementie en kleine beroertes kan voorkomen. Deze vitamines hebben namelijk invloed op het homocysteïne-gehalte in het bloed.

Welke vitaminen zijn goed tegen dementie? ›

B-vitamines en Alzheimer

Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat B-vitamines de kans op Alzheimer verkleinen. De deelnemers aan de studie kregen een supplement met vitamine B6, vitamine B11 en vitamine B12. Op hersenscans was te zien dat de afbraak van hersencellen kan worden vertraagd.

Welke kaas meeste B12? ›

Melk en zuivelproducten

Onder de kazen is Zwitserse kaas de beste keuze voor vitamine B12. Een ons (30 gram) van Zwitserse kaas kan ongeveer 16% van de ADH voor vitamine B12 bevatten. Volle yoghurt kan ook een redelijke bron voor vitamine B12 zijn.

Welk fruit bevat vitamine B12? ›

In welke groenten en fruit zit B12? Vitamine B12 is niet te vinden in groente en fruit. Er is, vooral bij veganisten, regelmatig interesse naar bronnen van B12 die niet te maken hebben met dierlijke voeding zoals eieren, vlees, vis of kip.

Hoeveel B12 in plak kaas? ›

Onze voedingskundige adviseert
ProductVitamine B12 (microgram per consumptie-eenheid in de linkerkolom)
Kippenei, gekookt (50 gram)0,8 microgram
Glas halfvolle melk (225 ml)1,0 microgram
Schaaltje magere yoghurt (150 ml)0,4 microgram
Plak kaas (Goudse 48+) (20 gram)0,4 microgram

Welke vitamine mis je als je duizelig bent? ›

Een gebrek aan vitamine B5 komt enkel voor bij ernstige ondervoeding. Hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid zijn de symptomen. Een tekort aan vitamine B6 wordt vooral vastgesteld bij ouderen en mensen met veel stress.

Kan vitamine D tekort duizeligheid veroorzaken? ›

Een vitamine D tekort is ook in verband gebracht met duizeligheid. Uit verschillende onderzoeken is namelijk naar voren gekomen dat bij patiënten met terugkerende BPPD (benigne paroxysmale positioneringsduizeligheid) sprake was van een vitamine D tekort.

Welke vitamine tekort bij spierpijn? ›

In Nederland hebben ongeveer 3 op de 10 mensen een vorm van vitamine D tekort. Klachten als spierpijn, gewrichtsproblemen, vermoeidheid en lusteloosheid kunnen hierdoor ontstaan. Op de langere termijn zelfs botontkalking. Vitamine D tekort kan door een bloedonderzoek aangetoond worden.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 01/03/2023

Views: 5678

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.